KeurOnline | Website-Eigenaar | Voorwaarden

Voorwaarden Website–Eigenaar

01 Mail verkeer

02 Telefonische bereikbaarheid

03 KvK gegevens

04 Gegevens veiligheid

05 Erkenning elektronische communicatie

06 Adresgegevens

07 Duidelijke begrijpelijke site

08 Klantencontact en klantenservice

09 Klachtenafhandeling

10 Privacy van de klant

11 Proeftijd

12 Geen negatieve zoekresultaten zoekmachines

13 Klachtenafhandeling klanten over een Website of het Keurmerk

14 Wanneer is het bedrijf opgericht

15 Aanvraagprocedure van het Keurmerk

15a) Aanvraag annuleren

16 Website–eigenaar

17 Keurmerkeigenaar

18 Onafhankelijkheid

19 Keurmerklogo

20 Lidmaatschap

21 Contract

22 Controle naleving van het keurmerk

23 Beëindigen van lidmaatschap door Website–eigenaar

24 Intrekking van het keurmerk

25 Tijdelijke ontzegging van het keurmerk

26 Registratiegegevens keurmerkvoerder

27 Ongeoorloofd gebruik van het Keurmerk

28 Wijziging van de gedragsregels

 

Alle leden van KeurOnline houden zich aan de gedragsregels van KeurOnline.

Het tarief bedraagt € 125, – per jaar (excl. btw) incl. lidmaatschap bij Geschilonline.nl

Bij verlening van het keurmerk gaat lidmaatschap de 1e van de volgende maand in.

Na goedkeuring mag ons logo onmiddellijk op de website geplaatst worden.

Er worden geen andere administratiekosten of certificatiekosten berekend.

 

01) Mail verkeer:

Aangesloten leden van KeurOnline verplichten zich zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 werkdagen op mail verkeer te reageren.

Dit antwoord hoeft geen inhoudelijke reactie van de mail te zijn maar de klant moet een persoonlijke bevestiging ontvangen dat zijn mail verwerkt wordt.

 

02) Telefonische bereikbaarheid:

De website medewerker(s) moeten telefonisch bereikbaar zijn of moeten de mogelijkheid bieden om binnen 2 werkdagen terug te bellen. Hiervoor kan nummerherkenning en/of voicemail gebruikt worden.

 

03) KvK gegevens:

De website–eigenaar zal zijn KvK gegevens kenbaar maken.

Staan deze niet op de website worden deze op de klantenpagina bij KeurOnline vermeld.

 

04) Gegevensveiligheid:

De gegevens die door klanten verstrekt worden moeten zorgvuldig bewaard worden en mogen niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van de websiteklant.

 

05) Erkenning elektronische communicatie:

De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

 

06) Adresgegevens:

De website–eigenaar zal zijn adresgegevens kenbaar maken.

Staan deze niet op de website worden deze op de klantenpagina van KeurOnline vermeld.

 

07) Duidelijke begrijpelijke site:

De website–eigenaar draagt zorg voor een duidelijke en begrijpelijke website.

Alle kosten die de dienstverlening eventueel berekend moeten duidelijk vermeld staan.

Websiteklanten moeten niet achteraf geconfronteerd worden met verborgen kosten.

 

08) Klantencontact en klantenservice:

De website–eigenaar vermeldt duidelijk op de site een telefoonnummer en mailmogelijkheid (mailmogelijkheid kan ook gebeuren via een contactformulier). Klanten moeten makkelijk in contact kunnen komen met de website en deze dient z.s.m. (max. 2 werkdagen) te reageren.

 

09) Klachtenafhandeling:

De website dient een mogelijk te bieden om een klacht te kunnen indienen.

Klachten kunnen ook bij KeurOnline ingediend worden.

 

10) Privacy van de klant:

De website–eigenaar houdt zich aan de wet persoonsregistratie.

Wanneer de website–eigenaar gegevens van de klant aan derden wil verstrekken zal deze eerst toestemming aan de klant hiervoor moeten vragen voordat de website–eigenaar deze gegevens aan derden verstrekt.

De klant heeft de mogelijkheid om wel of geen toestemming te geven aan enige vorm van reclame.

De klant moet te allen tijde deze toestemming kunnen veranderen.

 

11) Proeftijd:

De website–eigenaar krijgt bij verstrekking van het keurmerk een proeftijd van 3 maanden.

Na 3 maanden kan KeurOnline vragen van klanten over uw website beter beantwoorden na gedane ervaring met uw website.

 

12) Geen negatieve zoekresultaten bij zoekmachines:

De website mag niet teveel of te zware negatieve zoekresultaten bij zoekmachines hebben.

Dit zou de onbetrouwbaarheid van een website kunnen bevestigen.

 

13) Klachtenafhandeling klanten over een website of het keurmerk:

Klanten die een klacht hebben over de website moeten deze eerst aan de website voorleggen.

De klant dient binnen 2 werkdagen een antwoord te hebben ontvangen van de website–eigenaar.

De website moet op de site de mogelijkheid bieden aan de klant om een klacht in te kunnen dienen.

Geeft dit onvoldoende resultaat voor de klant dan heeft de klant de mogelijkheid om via de site van KeurOnline een klacht in te dienen. Dit kan niet anoniem. Hier is bewust voor gekozen ter bescherming van valse klachten. Op deze manier kan KeurOnline de klacht bij de klant verifiëren. Deze klacht wordt voorgelegd en geregistreerd bij de website–eigenaar en is na te lezen via een privé inlog pagina.

Wanneer sprake is van meerdere terechte of onopgeloste klachten, heeft KeurOnline recht om het Keurmerk in te trekken. De website–eigenaar wordt vervolgens te kennen gegeven het logo van KeurOnline van de website te verwijderen.

Klachten van een website worden door ons bij gehouden en zijn voor de website–eigenaar terug te zien bij zijn eigen inlog pagina op KeurOnline. Deze klachten worden door KeurOnline bijgehouden om klanten die informatie over de website vragen te kunnen informeren of de desbetreffende website geen/weinig/veel klachten ontvangt en of deze correct zijn opgelost.

14) Minimale eisen keurmerk:

– Bedrijfsnaam, oprichtingsdatum en de adresgegevens van het bedrijf.

– Vermelding telefoonnummer en e-mailadres (c.q. contactformulier) van het bedrijf.

– Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel.

– De prijzen incl. of excl. btw en eventuele andere kosten.

– De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst.

– Betaalmogelijkheden.

– Wat zijn de algemene voorwaarden, zijn deze gemakkelijk in te zien.

 

15) Aanvraagprocedure van het keurmerk:

De website–eigenaar kan op KeurOnline.nl via een beveiligd adres bij de rubriek ‘aanmelden’ een aanvraag voor het keurmerk doen, de ingevulde gegevens zijn alleen voor de aanvraag en worden nooit aan derden zonder toestemming van de website–eigenaar verleend. De aanvraag wordt door KeurOnline gecontroleerd dat deze aan de door ons in de gedragsregels geldende regels is voldaan. Na acceptatie ontvangt de aanvrager een door KeurOnline getekend contract in tweevoud en een factuur die ingaat op de 1e van de nieuwe maand. Pas na ondertekening van het contract door beide partijen en betaling van de factuur mag de website–eigenaar het door KeurOnline toegezonden logo met link naar de klantenpagina (op KeurOnline.nl) met onmiddellijke ingang plaatsen op haar/zijn website.

 

15a) Aanvraag annuleren.
Aanvraag van het Keurmerk van KeurOnline is niet bedoeld als gratis controle of uw Webshop aan de wettelijke eisen voldoet.
Bij het niet voldoen van de voorwaarden m.b.t. contract getekend retour sturen of het niet voldoen van de factuur betaling of bij annulering van de aanvraag wordt uw Webshop op de pagina ‘GEEN LID’ geplaatst onder vermelding van onbetrouwbare Webshop en worden potentiële klanten gewaarschuwd niet in deze Webshop te kopen.
In dit geval sturen wij u een nieuwe factuur voor onderzoekkosten en administratie kosten van € 50, - excl. btw. Wordt deze ook niet voldaan blijft uw Webshop op de negatieve pagina vermeld staan wat geen goede reclame voor uw Webshop is.
Als u deze factuur voldoet verwijderen wij uw Webshop weer van deze pagina.
Dit is gedaan om een onbetrouwbare Webshop die gratis hun Webshop op wettelijke eisen willen laten controleren tegen te gaan.

 

16) Website-eigenaar:

De website–eigenaar dient op de website contactmogelijkheden te vermelden zoals telefoonnummer, postadres, e-mailmogelijkheid, BTW nummer en KVK nummer. Dit moet duidelijk zichtbaar worden geplaatst. Bovendien moet dit makkelijk te vinden zijn.

Staan deze gegevens niet op de website vermeld kunnen deze op KeurOnline ingezien worden.

Website–eigenaar gaat akkoord met eventuele communicatie via mailverkeer.

 

17) Keurmerkeigenaar:

KeurOnline is een privaatrechtelijk keurmerk. KeurOnline beoogt klanten te beschermen tegen ondeugdelijke websites. De bij KeurOnline aangesloten websites voeren het logo van KeurOnline. Het keurmerk betekent dat de aangesloten website tot dat moment zich contractueel heeft vastgelegd tot naleving van deze Gedragsregels.

Klanten kunnen klachten met transacties bij een website langs elektronische weg melden bij KeurOnline. De website wordt uitgenodigd om te reageren op de klacht van de klant.

KeurOnline zal de gegevens van de keurmerk aanvrager vermelden op de site van KeurOnline via een klanten pagina die gelinkt is aan het logo die de website–eigenaar na goedkeuring, getekend contract en betaalde factuur ontvangt.

 

18) Onafhankelijk:Anders dan de jaarlijkse bijdrage worden door de keurmerkverlener geen gunsten of andere vormen van mogelijke beïnvloeding geaccepteerd. Alle aanvragen worden op dezelfde wijze beoordeeld.Bezoldiging is daardoor niet afhankelijk van beoordelingen en de uitkomst van de besluiten tot het verlenen van keurmerkgebruik.Keurmerkeigenaar en/of keurmerkverlener zijn geen keurmerkvoerder.Keurmerkeigenaar en/of keurmerkverlener zijn niet werkzaam bij of voor een keurmerkvoerder.

19) Keurmerklogo:

KeurOnline en het logo zijn merkenrechtelijk beschermd.

De website–eigenaar kan na aanvraag het recht worden verleend tot het gebruik van het KeurOnline logo indien aan alle voorwaarden van de gedragsregels is voldaan. Wanneer een aanvraag is afgewezen wordt de website–eigenaar verzocht de website zodanig aan te passen dat deze aan onze gedragsregels voldoet. Wil of kan de website–eigenaar hier niet aan voldoen dan wordt de aanvraag definitief afgewezen. Hiervan komt geen melding op de site van KeurOnline.

Het logo van KeurOnline mag op generlei wijze worden veranderd bij gebruik door de website–eigenaar. Uitzondering is dat de afmeting van het logo mag worden aangepast om deze beter te laten aansluiten op de website. Het logo van KeurOnline mag ook niet worden gebruikt zonder toestemming van de keurmerkverlener. Het gebruik van het KeurOnline logo mag niet meer worden gebruikt indien de website–eigenaar niet meer aan de eisen van dit keurmerk voldoet.

Dit geldt ook wanneer de jaarlijkse contributie niet is voldaan.

De website–eigenaar wordt dan door ons in kennis gesteld van het ten onrechte voeren van het KeurOnline logo.

De website–eigenaar mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat het gebruik van het logo een oordeel of aanbeveling over de aangeboden producten of diensten geeft.

De website–eigenaar die het KeurOnline logo mag voeren is verplicht dit logo op een prominente wijze op zijn/haar website te plaatsen met een link naar de juiste pagina van de desbetreffende website op de site van KeurOnline. De website–eigenaar is zich bewust dat KeurOnline depothouder is van KeurOnline en het logo. Het logo mag ook op documentatie of andere (reclame) uitingen geplaatst worden zolang deze niet gewijzigd wordt.

 

20) Lidmaatschap:

Na goedkeuring, retournering v/h getekende contract (door beide partijen) en betaling van de factuur, wordt het keurmerk verleend.

Het lidmaatschap is na goedkeuring en betaling geldig voor 1 jaar. Het lidmaatschap is te allen tijde opzegbaar zonder restitutie van de contributie. Bij vrijwillige beëindiging en verwijdering van ons keurmerk logo komt u uiteraard niet negatief op de pagina geen lid meer. 1 maand voor het verstrijken van het lidmaatschap ontvangt de website–eigenaar een factuur die, na deze voldaan te hebben, het lidmaatschap voor 1 jaar weer verlengt. Bij stopzetting van de website en/of faillissement vervalt het keurmerk onmiddellijk zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. KeurOnline is bevoegd om het keurmerk in te trekken wanneer daar aanleiding voor is en wordt de website–eigenaar daarvan in kennis gesteld.

 

21) Contract:

Websiteeigenaar is verplicht het getekende contract te retourneren aan KeurOnline en zich ook daadwerkelijk aan dit contract houd. Dit contract is in te zien op KeurOnline.nl

Het voeren van het KeurOnline logo mag dan ook pas nadat dit getekende contract door KeurOnline retour is ontvangen.

 

22) Controle naleving van gebruik keurmerk:

Controle van de gedragsregels voor de website worden elke 3 maanden opnieuw gecontroleerd en voor het verlengen van een jaar. KeurOnline controleert ook regelmatig op internet of het KeurOnline logo voor komt op niet gekeurde websites.

 

23) Beëindiging van lidmaatschap door website–eigenaar:

Indien de website–eigenaar zelf besluit het lidmaatschap op te zeggen of na 1 jaar niet te verlengen met verwijdering logo KeurOnline wordt deze niet negatief op onze ‘geen lid’ pagina vermeld. Restitutie van eventueel resterende contributie wordt niet door KeurOnline vergoed.

 

24) Intrekking van het Keurmerk door KeurOnline:

Wanneer een website–eigenaar zich niet houdt aan de gedragsregels van KeurOnline of er zijn klachten ontvangen die niet of nauwelijks correct zijn opgelost wordt door KeurOnline het contract ontbonden en wordt het keurmerk ingetrokken. Het maximaal aantal klachten is afhankelijk van hoe de website–eigenaar deze oplost en wordt bepaald door KeurOnline. Website–eigenaar krijgt de kans om zich aan te passen in een tijd afhankelijk van de zwaarte van de overtreding met maximaal 1 maand. Bij geen verbetering en/of verandering door de website–eigenaar wordt dan gesommeerd per mail en aangetekende brief het logo van KeurOnline binnen 5 werkdagen van hun website te verwijderen.

Deze website komt dan op de pagina ‘geen lid meer’ en hiermee wordt de klant gewaarschuwd voor deze website.

Bij faillissement wordt uiteraard het keurmerk onmiddellijk ingetrokken en wordt deze vermeld bij ‘geen lid meer’ en worden klanten gewaarschuwd.

 

25) Tijdelijke ontzegging van het Keurmerk:

KeurOnline is gerechtigd het keurmerk tijdelijk in te trekken om de website–eigenaar de kans te geven verbeteringen door te voeren. Tijdelijke intrekking geldt voor maximaal 3 maanden.

 

26) Registratiegegevens keurmerkvoerder:

Gegevens van de keurmerkvoerder worden digitaal en op papier bijgehouden en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

 

27) Door KeurOnline ontdekte ongeoorloofd gebruik van het keurmerk:

Een Website die ons keurmerk onterecht voert (wel of geen bestaand lid geweest) wordt daarvan in kennis gesteld via mail/telefoon of brief en gesommeerd om het keurmerk onmiddellijk te verwijderen. Wanneer deze website daar geen gehoor aan geeft wordt er via Geschilonline een juridische procedure gestart om de desbetreffende website te verplichten het keurmerk van KeurOnline van de website te verwijderen. Klant worden onmiddellijk via onze ‘geen lid’ pagina gewaarschuwd dat deze website onterecht ons keurmerk voert en gewezen de gevaren om bij deze website te bestellen.

 

28) Wijziging van de gedragsregels:

Wanneer er wijzigingen in de gedragsregels gedaan zijn wordt dit op de Nieuwspagina van KeurOnline vermeld. Indien sprake is van voor de website–eigenaar ingrijpende wijzigingen wordt een overgangsperiode van 2 maanden ingesteld en wordt de website–eigenaar per e-mail en brief geïnformeerd. Indien de website–eigenaar de wijziging(en) niet accepteert is KeurOnline gerechtigd het lidmaatschap op te zeggen.

 

Wijzigingsdatum februari 2018

KeurOnline ©

 

 

Keurmerk KeurOnline voor Webshop (B2B) of Website.

€ 125,– excl. btw per jaar.

Geen aanmeld kosten.

Geen omzet gegevens nodig.

Goedgekeurd en erkend

door de Raad van Accreditatie/Consuwijzer

 

 

Keurmerk voor Webshop

Keurmerk B2B Webshop

Keurmerk voor Website